Да помогнем на Елка да живее

Реклама

Елка Огнянова Гъркова – Цветкова (на 36 години) се нуждае спешно от Вашата помощ!
Тя е с диагноза първичен мозъчен тумор. Първата операция не завършва с най-благоприятния край, и не е направена последваща лъчетерапия. За съжаление, има голям рецидив. Необходима е спешна операция за изваждане на възможно най-голяма част и последващо лъчелечение и химиотерапия. Патологията от Турция доказва PNET тумор – изключително агресивен и рядък тумор, с размери 52 мм/ 25мм. Турската болница изисква първоначална вноска за лечението в размер на 22 000 евро.

Затова моля всеки, който има възможност, да помогне. Това е дарителската сметка на Елка, която е вече активна, благодарение на Уникредит Булбанк.

IBAN: BG81UNCR70001523188157
BIC: UNCRBGSF
Банка: UniCredit Bulbank
Титуляр: Елка Огнянова Гъркова - Цветкова