Реклама

Последните няколко години бяха изпълнени с предизвикателства за учителите и учениците, докато се ориентират в нов начин на учене. Учителите имаха особено големи трудности, тъй като нуждите на учениците и училищата се променят бързо, а от преподавателите се изисква да се адаптират със същата скорост. Дигиталните потребности на класната стая се променят ежедневно, а точните науки, техническите предмети и изкуствата придобиват все по-голямо значение в подготовката на учениците за бъдещето, при което става ясно, че учителите имат нужда от конкретни инструменти , които безпроблемно да се интегрират в класните стаи и да подобрят резултатите от обучението – без да изискват много време за подготовка. Над 40 години LEGO® Education разработва решения и ресурси в подкрепа на учителя в класната стая, тъй като те вдъхват живот на точните науки и изкуствата чрез целенасочени практически занятия. С уроци, които съответстват на учебната програма и познатите тухлички, LEGO® Education предоставя на учениците възможност за практическо обучение и нов фокус върху образованието. А с новото финансиране от ЕС, достъпно за училищата и преподавателите, въвеждането в класните стаи на практическо, проектно-базирано обучение, доказало своите ползи, е много по-лесно.

От 2020 г. насам повече от 100 училища в България са внедрили ресурсите на LEGO® Education в класната стая. Един пример е основно училище в Бургас, където учителите използват LEGO® Education в STEM занятия с акцент върху науката и иновациите. Друго основно училище, в Русе, включи LEGO® Education в учебната си програма, което помага на учениците да свързват сложни концепции от компютърните и техническите науки с реални проблеми от живота.

Трети пример са занятията в STEM лаборатория в малък град в Северозападна България, където инструментите на LEGO® Education изграждат интердисциплинарни връзки и ангажират ученици и учители в учебна среда, подходяща за съвместна работа и игра. „Силно препоръчваме въвеждането на LEGO® Education в класната стая, особено в начален и прогимназиален етап. По този начин времето в класната стая минава неусетно; под формата на игра и забавления учениците с нетърпение научават много нови неща и разширяват хоризонтите за развитие на интелекта си.“ – посочва директорът на училището.

Ангажиране на учениците с практическо обучение и игри, които изграждат умения за бъдещето

Практическото, игрово обучение се доказва като лесен и ангажиращ подход за преподаване на концепции, свързани с науките, технологиите и изкуствата. Фондация LEGO® установи, че когато учителите въвеждат играта в класната стая, това позволява на учениците да задоволят основната човешка нужда да изразяват въображение, любопитство и творчество, които са ключови ресурси в свят, задвижван от знанията (УНИЦЕФ, 2018 г.).

Тези преживявания са градивните елементи за комплексните умения на 21-ви век, от които ще се нуждаят в бъдеще. Ученето чрез игра не само изгражда основни умения, но също така подкрепя целенасочената ангажираност и засилва мотивацията на учениците и страстта им към ученето.

В допълнение към възстановяването от пандемията, ЕС подчертава необходимостта да се инвестира в бъдещето на образованието чрез Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите (DigCompEdu) (Съвместен изследователски център, 2021 г.). Новата рамка за педагози, преподаващи на малки и по-големи деца, се фокусира върху променящите се изисквания на професията. В нея също така се подчертава, че за да използват дигиталните технологии в класната стая, преподавателите първо трябва да бъдат уверени в собствените си способности.

Изграждане на увереност у преподавателите с достъпни решения за класната стая

LEGO® Education разработва обучения и инструменти, които гарантират, че учителите се чувстват уверени по време на практическото, игрово обучение в класната стая – това е ключов момент в реализирането на потенциала на учениците. Тези решения осигуряват практическо STEAM обучение, което насърчава усвояването на важни умения за 21-ви век, като същевременно дават възможност на учителите да изградят собствените си умения.

Всичко това се постига чрез достъпната и лесна за използване  система за обучение на LEGO® (LEGO® Learning System) – взаимосвързана система от инструменти за обучение по науки и изкуства в началните, основните и средните училища. Уроците, съобразени с учебната програма, развиват умения на бъдещето като роботика и програмиране, което позволява на учениците да изградят важни технически способности, като същевременно се ангажират отново в обучението чрез практически уроци и игри. Всички планове за уроци от LEGO® Education са готови за използване и безплатни за всички учители. С тази система на обучение, подкрепена от научни изследвания, абстрактните концепции стават осезаеми, като учениците преминават от прости изследвания към все по-сложни предизвикателства в реалния свят.

Системата за обучение на LEGO® предоставя възможност да се облекчи допълнителния натиск върху учителите в днешните класни стаи да интегрират STEAM и дигиталните компетентности в ежедневните уроци. Макар че идеята за въвеждане на роботика или програмиране в класната стая може да изглежда непреодолима, не е нужно учителите да бъдат технологични експерти – системата за обучение на LEGO® е интуитивно решение и се базира на лесно достъпно съдържание в интернет или различни приложения и се комбинира с познатите тухлички и строителни елементи LEGO®.

Решения, които отговарят на нуждите на всяко училище

Тъй като учителите са натоварени с все по-дигиталните и сложни стандарти на учебната програма, LEGO® Education осигурява лесен и безпроблемен начин за въвеждане на образование по технически предмети, науки и изкуства в класната стая. Тухличките LEGO® са добре познати, а множеството онлайн ресурси и подкрепата за учителите означават, че STEAM обучението може бързо да навлезе в класната стая.

За да научите повече за системата за обучение на LEGO®, посетете legoeducation.com. За да разгледате решенията на LEGO® Education за класната стая, можете да се свържете с официалния партньор на LEGO® Education в България чрез тази уебстраница: https://education.lego.com/en-us/shop/find-distributor.

.