Арни Суентън

Реклама

Перчещ се с прическа на Мохавк и татуирани ръце, с мърлява физиономия и запуснат външен вид, Арни Суентън е лентяят в екипа на Уилям. Суентън вечно се мотае, постоянно си създава неприятности, оплаква се от задачите си или мърмори, че приятните неща са запазени само за Акани. Въпреки недостатъците и прегрешенията си, той е важен член на екипа на Уилям.