Лидия

В ролята е Ваня Цветкова

Реклама

Лидия е съпругата на Борис и майка на трите му деца. Поради необичайни обстоятелства е загубила разсъдъка си. Нейното семейство е решило да не я изпраща в специализирана клиника, но въпреки че е останала в дома си, тя живее в умишлена изолация и рядко контактува с роднините си. Лидия ще се намеси по изключително неочакван начин в съдбите както на своята фамилия, така и на хората, свързани със семейството.