Епизод 329

Реклама

Всички се подготвят за празненството за посрещането на новата година. Али кани Ферхунде да празнува с него, когато получава неочаквано обаждане от Неджля. Дали ще се съгласи да се видят или с брака им е безвъзвратно свършено? Джеврие не може да прости на Митхат за грешката му на годишнината на Али Ръза и Хайрие.