Епизод 330

Реклама

Хайрие само по телефона разбира колко е разстроена Неджля. Делото на Шевкет е приключило, но какъв ли е изходът? Още едно дело започва – това на Оуз. Дали той се разкайва за стореното и дали ще получи подобаващото наказание?