Епизоди 56 - 60

Листопад

Реклама

56.Гневът на Хайрие е насочен към грешния човек и тази нейна избухливост я скарва с най-добрата й приятелка. Оуз все още се опитва да заблуди детективите на Яман. Лейля отправя искане към Оуз, за което той не е готов. Хайрие настоява за голям годеж, но дали Али Ръза ще може да си го позволи?

57.Семействата на Джем и Неджля най-после се събират, за да обсъдят годежа. Неджля обаче все още се колебае дали прави правилен избор. Оуз съобщава на съпругата си голямата новина и тя се заема да оправи нещата между него и Яман. Денят на голямото събитие настъпва и в къщата на Али Ръза тече трескава подготовка.

58.Лейля забелязва, че Оуз все още има чувства към сестра й, но дали подозренията й са основателни? Той подхранва съмненията й с едно среднощно посещение. Яман е готов да възстанови отношенията си със своя бизнес партньор, но дали няма скрит капан в това негово намерение?

59.Финансовите проблеми на семейството са на път да предизвикат истинска война в дома на Али Ръза. Лейля крие от семейството си кавгата с Оуз, но дали ще може още дълго да се преструва? Неджля се заема със задачата да поправи брака на сестра си. междувременно, Фикрет започва да се грижи за децата на Тасхин, защото изглеждат изтощени и гладни.

60.Угризенията на Неджля не й позволяват да погледне семейството си в очите. Оуз е твърдо решен да не се връща при жена си. Джем започва да се съмнява, че Неджля крие нещо от него, но дали това няма да има необратими последици? Тасхин все по-трудно се оправя с децата си, а майка му не желае да му помага.