Епизоди 94 и 95

Реклама

Появата на Лейля на партито на Яман изненадва много хора, но особено радва един определен човек. Хайрие и Али Ръза решават да посетят пансиона на Неджля, но дали няма да срещнат дъщеря си? Междувременно, Неджля посещава Оуз в затвора и милите му думи я карат да си спомни чувствата си. Оуз си създава проблеми в затвора.
Ферхунде настоява Лейля да признае чувствата си към Джан. Фикрет все още се притеснява да покаже любовта си на Тахсин, защото си мисли, че той не я възприема по този начин. Неджля се ядосва и притеснява от все по-настоятелните намеци на Ниязи. Али Ръза си търси още една работа, защото не успява да покрие разходите на семейството си.