Епизоди 99 и 100

Реклама

Когато разбира за случката с Ферхунде, Фикрет се връща при семейството си. Оуз се връща в затвора и започва сериозно да се притеснява за живота си. Джейда се подслонява при майка си. Неджля не подозира в какво се е забъркала, когато се е нанесла в пансиона. Лейля разказва за посещението на Джан на съпругата му и тя започва полека да подозира съпруга си.
Неджля се измъква от ситуацията. Когато семейството й разбира, Али Ръза тръгва да я търси. Дали именно тази случка няма да доведе до възстановяване на отношенията им? Когато научава, че нещо се е случило, Тахсин веднага заминава за Истанбул. Дали обаче това посещение няма да провали отношенията му с Фикрет?