Адвокат Перпелиева

Реклама

Надя Иванова ще влезе в ролята на адвокат Перпелиева. Като довереник на дядо Дочо, тя е натоварена с нелеката задача да изпълни завещанието му и междувременно да лавира между наследниците и претендентите за крупната сума сред местните жители.