Чавдар Колев

Реклама

Китодар Тодоров влиза в ролята на старши полицай Чавдар Колев. Той пристига в Бели Вит, за да сложи ред в селото и да се грижи за сигурността на населението, след като Любо започва да учи ветеринарна медицина. Педантичен, както в личния, така и в професионалния си живот, той е изключитолно постоянен и методичен при изпълнение на целите си. Строг, но справедлив, Чавдар е любящ и грижовен баща на двете си дъщери – Марта и Юлия. Какви тайни ще разкрие и ще успее ли да осъществи личните си планове?