Епизод 59

Реклама

Новината за арестуването на Ердем заради убийството на Демет бързо се разпространява чрез медиите. Само двама човека от семейството са убедени, че той е невинен. Джесур получава странно писмо от неизвестен получател, което сериозно го притеснява. Той признава пред Йомюр, че има само едно нещо, което ще го направи щастлив...