Епизод 84

Реклама

Айлин и Айтен още са в лоши отношения. Ердем страда, че не може да бъде със сина си. Джан започва да задава странни въпроси на Йомюр. Тежко болната Сениха има последна молба към Джесур, но дали той ще откликне?