Епизод 60

Реклама

Йомюр е преследвана от журналистите, което й създава сериозни проблеми в работата. Айтен продължава с опитите да докаже невинността на сина си. Сениха е сигурна, че вече нищо не пречи да започне нов живот, но сметките й излизат криви. Ердинч отива в моргата при трупа на Демет, целта му обаче не е да се сбогува с нея. Джесур е тежко прострелян в дома си. Макар и мъртва, Демет продължава да бъде кошмар за много хора.