Епизод 4

Реклама

Али научава истината за сина си, а Орхан му отправя интересно предложение. Гюнеш смята, че Али се страхува от името и влиянието на рода на Орхан. Само да е близо до сина си и да не го обърква, Али започва работа при Орхан като шофьор. Братът на Орхан - Мехмед се завръща вкъщи и развълнува Мурат.