Епизод 6

Реклама

Али насърчава Сюлейман да ходи да поиска момичето, което харесва, но Сюлейман се чувства несигурен. Гюнеш разказва на брат си Али за срещата й в лунапарка с племенника й Мурад, а Али споделя копнежа си винаги да е до Мурат. Бащинското сърце на Али го води в желанието му да се сближи със сина си, но това се отразява на Орхан. Рана моли Сердар да продаде родната й къща вместо нея.