Епизоди 35 и 36

Реклама

Орхан съобщава на семейството си за сдружението, което се налага да се направи със семейния им бизнес в „Муарт”. Йомюр изчезва от дома на осиновителите си или поне така мисли Нуман. Селим-Решат отново претърпява здравословен проблем. Оказва се, че Гьонюл знае за истината относно Мурад. Кой още е научил за лъжата на Нисан и Орхан? Неразбирателства настъпват в семейството на Селим-Решат, докато Али се радва, че ще има възможността да остане малко повече със сина си.
Нуман се проявява като истински баща – строг, но и любящ и загрижен. Мехмед прави опит да обясни на Селим-Решат какво е накарало Орхан да излъже баща си относно Мурад. Неспокойни, ядосани и наранени са много хора след това разкритие, но Нисан се чувства спокойна. Всичко това се отразява най-вече на Селим-Решат. Серра се опитва да се оправдае пред Нисан за постъпката си към нея.  Гюнеш продължава да отбягва Мехмед.