Когато Пенев удари, как ехото не заглъхва

Когато Пенев удари, как ехото не заглъхва