Планът Ран-Ът и българските демони

Планът "Ран-Ът" е икономическа разработка за прехода на България към пазарна икономика, разработена от американските икономисти по поръчка на правителството на Андрей Луканов

Планът Ран-Ът и българските демони

Реклама

Планът "Ран-Ът" е икономическа разработка за прехода на България към пазарна икономика, разработена от американските икономисти по поръчка на правителството на Андрей Луканов