След обира в дома на Кирчо Киров

Изводи и впечатления

След обира в дома на Кирчо Киров