В малките населени места общината е работодател на до 90% от населението

Със своите 265 общини и 28 области бюджетът на България поддържа 28 000 души общинска 142 000 души държавна администрация за едва 6 милиона население

В малките населени места общината е работодател на до 90% от населението

Реклама

Със своите 265 общини и 28 области бюджетът на България поддържа 28 000 души общинска 142 000 души държавна администрация за едва 6 милиона население. Днес специалният репортаж на Стоян Георгиев ще ни пренесе в една община, в която почти 90% от работните места са държавни.

В община Трекляно, Кюстендилска област живеят постоянно 324 души. За тях се грижи общинска администрация с 10 отдела - счетоводство, ЕСГРАОН, домакин, "Местни данъци и такси". Така и не успяхме да разберем какво работи отдел "Учрежденски актив".

Отдел териториално-селищно устройство отговаря за кадастъра и предоставя информация на инвеститори. В случай, че има инвеститори. Но такива няма. Има и Общински синдикален съюз, който се грижи за правата на работещите във всички отдели. Има и деловодство, заместник-кмет, секретар на общината, каса.

Всички тези отдели, разбира се имат нужда и от HR – или отдел "Човешки ресурси".  Защото в Трекляно хора няма и човешкият ресурс е даже по-ценен, отколкото в София. Общинският съвет за 324 постоянни жители е от цели 11 общински съветници. Разбира се, има и председател на общинския съвет. А един от общински съветник се избира с около 30-ина гласа. Затова гласът на всеки един жител на Трекляно е стотици пъти по-ценен от гласа на един столичанин.