"Актуална България": Защо българинът не уважава знаците

"Актуална България": Защо българинът не уважава знаците