Боги се разделя с "Денят е прекрасен"

Боги се разделя с "Денят е прекрасен"