Бони: Знам какво е на едно дете да му липсва семейство