Денят е прекрасен: Гостува Калин Вельов

Денят е прекрасен: Гостува Калин Вельов