Денят е прекрасен: Гостуват Мария и Елена Русалиеви