Денят е прекрасен: Гостуват семейство Сапунджиеви

Денят е прекрасен: Гостуват семейство Сапунджиеви