Денят е прекрасен: Как се руши храм?

Денят е прекрасен: Как се руши храм?