Денят е прекрасен: "Такъв е животът - За хората"

Денят е прекрасен: "Такъв е животът - За хората"