Кольо Гилъна: Хората стават все по-съпричастни към проблема