Замърсена ли е безвъзвратно околната среда?

Замърсена ли е безвъзвратно околната среда?