Господари на ефира: "Меридиан консулт" изчезна и от Варна