Господари на ефира: Златен скункс за Даниел Боримиров