Аферата "Кокаинови крале"

Гости по темата са Румен Петков, ген. Атанас Атанасов и Веселин Вучков