Демонстрациите в подкрепа на правителството

Целта е да няма съприкосновение между протеста и контрапротеста