ГЕРБ и БСП - невъзможната коалиция

Анализът на Андрей Райчев и Мария Капон