Гладната стачка - извиване на ръце или форма на протест