Иван Костов: Свободата не може да има приоритет пред сигурността на хората

"Правовият ред трябва да е етично неутрален, не може да прави компромиси", казва той при Цветанка Ризова