Изп. директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов за цената на газа

Изп. директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов за цената на газа

Реклама

Разбирам недоволството на бизнеса, но у нас в момента има едни от най-ниските цени на газа в ЕС. Българският потребител, независимо дали е на свободния или регулирания пазар и тези, които имат договори с „Булгаргаз“, се възползват от тези условия.

Това заяви в студиото на „Лице в лице“ изп. директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов.

„Няма напрежение около „Булгаргаз“. През последните два дни чухме доста комични версии. Истината е, че „Булгаргаз“ ценообразува съгласно Наредба 2 за ценообразуване и предлага цена за утвърждаване от КЕВР на първо число. Сутринта на 1 ноември „Булгаргаз“ внесе заявление, като бяха отчетени последните данни за стоковите пазари, валутният курс и се получи цената 119,87 лв. Междувременно получихме потвърждение от „Газпром“, че можем да ползваме определени количества. Цялата информация, включително подписаното споразумение, веднага го изпратихме в КЕВР“, обясни той.

Павлов допълни, че в правомощията на КЕВР е такива извънредни приходи или разходи да бъдат отразявани в цената като намаление или увеличение.

„В случая те решиха и точно в този момент тези количества бяха включени в ценообразуването – около 40 млн. долара и така се взе решението на регулирания пазар цената да бъде 93,19 лв. КЕВР утвърждава цената на газа само за регулирания пазар, а на свободния пазар са договорени цени“, поясни той.

 Преди дни бизнесът настоя за подаване на ново заявление от „Булгаргаз“ до КЕВР и за справедливо разпределение на ползите от договореното.

„Съгласно Наредба 2 сме длъжни да докладваме всички тези обстоятелства и вече е въпрос КЕВР как, кога и колко ще ги разпредели. Ние сме внесли заявление, КЕВР е утвърдил цена на природния газ. От началото на 2020 г. имаме разделение на свободен и регулиран пазар. С изменението на Закона за енергетиката  всички пряко присъединени клиенти към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“, с изключение на топлофикационните дружества, на крайните снабдители и на газоразпределителните дружества минаха на свободния пазар“, заяви Павлов.

Вижте целия разговор във видеото.

Последни

Реклама