Как може да бъдем манипулирани от социалните мрежи?

И кой се възползва от тези лични данни?