Казусът със задържаните български риболовни кораби

Адвокатът по морско право Владимир Владимиров е гост при Цветанка Ризова

Реклама

„В 10-дневен срок държавата на задържания кораб има правото да се обърне към съда, в случая румънския, и да поиска освобождаване на корабите срещу залог. Обичайно това е финансов депозит. В зависимост от каква щета или нарушение е извършено и каква е обществената опасност, ако има такава“, каза адвокатът по морско право Владимир Владимиров.