Нено Димов: Качеството на въздух в големите градове на България се подобрява

Какви са мерките срещу незаконния добив на инертни материали по река Вит?

Нено Димов: Качеството на въздух в големите градове на България се подобрява