Ралица Негенцова: При справедливостта не винаги може да се говори, че е на лице възмездие

В България е налице противопоставяне както на отделните правни гилдии една срещу друга, така и на българските юристи, на българските журналисти, коментира Ивайло Данов

Реклама

"С последните изменения на Конституцията бяха дадени правомощия на Висшия адвокатски съвет да може да инициира искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредби, които противоречат и не са в интерес на гражданите. Висшият адвокатски съвет се е възползвал досега няколко пъти от тази възможност, но правомощията, които са дадени, са ограничени - те не са всеобщо и за всичко. Може да се иска противоконституционност на отделни разпоредби, които не отговарят на съответните изисквания. Висшият адвокатски съвет има комисия по правни въпроси", каза  предс. на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова в предаването "Лице в лице".

"Вчера и днес Висшият адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия организирахме заедно една международна конференция. Обсъдихме ролята на адвокатурата за върховенството на правото, не само на закона, защото върховенството на правото е по-широко понятие, в едно демократично общество. Такава конференция досега не е правена в България - толкова мащабна, толкова посетена", разясни предс. на Софийската градска колегия Ивайло Данов.

Вижте във видеото целия разговор.