Теменужка Петкова: Ако не платим за "Белене", има риск за енергийната система

Тя посочи, че до края на тази година дължимата сума е 646 млн. евро и в нея се включва главница и лихви