Камен Донев: Проблемът на "викащия" човек е, че никой не го чува

Камен Донев: Проблемът на "викащия" човек е, че никой не го чува