Могат ли да се прогнозират природните бедствия?

Кога ще свърши водният ад?

Могат ли да се прогнозират природните бедствия?