Защо отказваме да се учим от грешките си?

Защо отказваме да се учим от грешките си?