Нека говорят днес от 17 ч.

Нека говорят днес от 17 ч.