Проф. Георги Чапкънов - Чапа - картини на Възкресението