„Провадия” - Историята на един необикновен археологически паметник

Разказ за периодите на тракийско и римско присъствие

„Провадия” - Историята на един необикновен археологически паметник

Реклама

„Провадия” - Историята на един необикновен археологически паметник. Филмът за Провадия-Солницата разказва за праисторическия етап от обитаването и развитието на селищната могила. Това видео на свой ред е разказ за периодите на тракийско и римско присъствие, които са последвали след един голям исторически хиатус.

Гледайте!